Pagina de start

Cursuri în cadrul proiectului

►  1. competenţe de comunicare în limba engleză ;

►  2. competenţe informatice;

►  3. inspector resurse umane;

►  4. inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

 

Proiectul va genera următoarele efecte pozitive pe termen lung:

❖  îmbunătăţirea mentalităţii grupului ţintă în ceea ce priveşte ocuparea şi formarea profesională continuă prin implementarea unor acţiuni de informare şi promovare;

❖  creşterea oportunităţilor de ocupare, prin creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea de servicii de ocupare personalizate unui număr de 470 de membri ai grupului ţintă (informare, consiliere şi orientare profesională individuală şi de grup, workshop-uri care au ca scop corelarea cererii cu oferta pe piaţa muncii prin realizarea a minimum 100 de planuri individuale de mediere, precum şi prin intermediul secţiunii de comunicare cu expertul pentru relaţia cu angajatorii, disponibilă pe platforma web;

❖  oferirea posibilităţii de a activa pe piaţa muncii prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 425 de persoane aparţinând grupului ţintă, din care 180 de şomeri de lungă durată, în competenţe şi meserii de actualitate pe piaţa muncii;

❖  creşterea încrederii în sine şi reducerea sentimentului de marginalizare generat de perioadele de inactivitate profesională, prin intermediul şedinţelor de consiliere psihologică;