Partener ARoTT

Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
Str. Ştefan cel Mare nr. 12, Craiova, jud. Dolj 
Tel: +40251 418882; Fax: +40251 412290; 
e-mail: office@ipacv.ro; web site:www.arott.ipacv.ro

 

 

Descriere ARoTT

 

ARoTT este o asociaţie profesională a instituţiilor şi entităţilor din domeniul inovării şi transferului tehnologic.A fost înfiinţată la sfârşitul anului 2006 şi a fost înregistrată în Registrul asociaţilor în ianuarie 2007.Este o organizaţie tânără, de tip ONG şi reprezintă intersele a 35 de entităţi de transfer tehnologic de tipul incubatoare tehnologice şi de afaceri ,centre de transfer tehnologic, parcuri tehnologice.

Acţiunea ARoTT se extinde prin intermediul membrilor săi asupra a peste 350 de IMM-uri inovative.Scopul acestei asociaţii consta în:

- Promovarea şi protejarea mediului de afaceri al entităţilor de transfer tehnologic şi de afaceri inovative  din Romania;

- Promovarea intereselor profesionale ale membrilor;

- Întărirea autorităţii profesionale a entităţilor şi prestigiul lor social;

- Creşterea competitivităţii prin întărirea bazei tehnologice şi inovare.

 

Sunt membri ARoTT, asociaţii, organizaţii cu personalitate juridică, profit sau nonprofit şi de drept privat şi organizaţiile mediului universitar care aderă la statutul ARoTT. 


Servicii asigurate:

- Promovarea rezultatelor cercetării către industrie şi către partenerii internaţionali; 
- Identificarea ofertelor şi cerinţelor de noi tehnologii; 
- Consultanţă şi promovarea noilor tehnologii; 
- Consultanţă privind proprietatea industrială, transferul tehnologic transnaţional; 
- Organizare şi participare la evenimente internaţionale, brokerage, târguri şi expoziţii; 
- Diseminarea informaţiilor; crearea de parteneriate; 
- Formare antreprenorială; 
- Suport pentru implementarea de noi produse şi tehnologii; 
- Evaluarea necesităţilor şi ofertelor IMM-urilor precum şi a abilităţilor pentru cooperări internaţionale; 
- Consultanţă pentru certificarea conform standardelor de calitate ISO 9001.