Activitatile proiectului

Activităţile proiectului

 

A.1. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTULUI DE PROIECT (luna 1-luna 18). Aceasta activitate va avea un caracter continuu, pe intreaga perioada de implementare a proiectului si va intra atat in sarcina solicitantului, cat si a partenerului. Managementul proiectului va acoperi urmatoarele domenii: coordonarea generala a proiectului, coordonarea financiara a proiectului si realizarea achizitiilor proiectului. Modul de realizare a managementului de proiect este detaliat in cadrul sectiunii „Managementul proiectului”. Aceasta activitate include si achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii optime a proiectului. Achizitiile sunt detaliate in cadrul sectiunii „Resurse alocate si achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru implementarea proiectului” si se vor efectua cu respectarea normelor legislative in vigoare (Ordinul privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile benefeciarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776/16.11.2012).

A.2. ACTIUNI DE PROMOVARE SI INFORMARE (luna 1-luna 18). Aceasta activitate va avea un caracter continuu, pe intreaga perioada de implementare a proiectului, si va avea ca scop informarea publicului asupra implementarii proiectului, asupra activitatilor si rezultatelor acestuia.

 

A.2.1. Realizarea identitatii vizuale a proiectului si realizarea efectiva a materialelor de promovare si informare (luna 1 - luna 6). Va fi creata identitatea vizuala a proiectului. Va fi realizat design-ul grafic si se vor tipari materialele propuse. Aceasta activitate va fi realizata de catre o firma specializata in domeniul publicitar, iar desfasurarea ei va fi monitorizata si supervizata de responsabilul PR si comunicare din cadrul echipei de implementare a proiectului, pus la dispozitie de catre Partener. Materialele promotionale realizate in cadrul acestei activitati sunt: 2000 afise, 2000 pliante, 2000 agende, 2000 mape, 2000 brosuri, 2000 pixuri, 2000 pungi personalizate, 3 roll-up-uri, 1 banner exterior pentru semnalizarea centrului. Materialele de promovare si informare sunt menite sa atraga grupul tinta in cadrul activitatilor proiectului. Activitatea include si desfasurarea unei campanii mobile de informare si promovare, in minim 10 localitati din regiune, cu rolul de a face vizibil proiectul pentru potențialii membri ai grupului tinta si de a informa persoanele interesate despre serviciile de formare, consiliere şi mediere oferite de proiect, dar şi de selecţie a posibililor participanţi la activităţile proiectului. Vor fi utilizate drept porti de acces catre comunitatile locale: primariile, consiliile locale sau judetene, alte institutii publice cu care solicitantul si partenerul au incheiat deja protocoale de colaborare.

A.2.2. Organizarea conferintelor de presa (luna 2; luna 18). Vor fi organizate si implementate 2 conferinte de presa, in Slatina: de lansare, in care se vor prezenta obiectivele si activitatile proiectului, si de inchidere, in care vor fi diseminate rezultatele proiectului.

A.2.3. Campanie de promovare online (luna 2 - luna 18). Vor fi publicate comunicate de presa online, articole si bannere online referitoare la activitatile proiectului si la desfasurarea acestuia, in scopul diseminarii informatiilor specifice proiectului catre un numar cat mai mare de persoane, precum si pentru atragerea de participanti la activitatile proiectului. Pentru o diseminare mai eficienta a informatiilor (articole, comunicate) se va achizitiona si un pachet de servicii de promovare online. Vor fi realizate pagina web si pagina de Facebook a proiectului, care vor furniza informatii complete si actualizate membrilor grupului tinta. Acestea vor fi up-datate in permanenta pe perioada de implementare a proiectului. Pagina web a proiectului va avea rol multiplu: sursa de informare si motivare a grupului tinta in vederea adoptarii unei atitudini pozitive fata de munca si formare profesionala continua; sursa de informare privind calendarul activitatilor proiectului (sesiuni de informare de grup, stagii de formare profesionala, conferinte de presa); platforma de comunicare intre grupul tinta si consilierii in orientare profesionala, expertul pentru relatia cu angajatorii, consilierii psihologici printr-o sectiune de tip Forum.

A.2.4. Realizare campanie media (luna 3 - luna 18). Campania media va cuprinde minimum 20 de articole publicate in periodice cu audienta relevanta pentru regiunea Sud-Vest. Acestea vor promova activitatile derulate in cadrul proiectului, cu scopul informarii si atragerii grupului tinta, vor prezenta metode de crestere a capacitatii de integrare/reintegrare pe piata muncii, exemple de succes in integrarea pe piata muncii din regiune.

 

A.3. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SCHEMEI INTEGRATE DE MASURI ACTIVE PENTRU OCUPARE (luna 2 - luna 17).

A.3.1. Informare asupra pietei muncii la nivel regional (luna2-luna17). Consiliere profesionala si orientare in cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV, intocmire scrisoare de intentie, etc) pentru persoanele din grupul tinta. Aceste servicii vor fi oferite unui numar de minim 470 de someri (cu accent pe somerii de lunga durata si somerii tineri), persoanelor inactive si persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

A.3.2. Furnizarea de servicii de mediere pe piata muncii pentru persoanele din grupul tinta (luna2-luna18).

Aceste servicii vor fi oferite unui numar de minim 100 de someri (cu accent pe somerii de lunga durata si somerii tineri), persoanelor inactive si persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

A.3.3. Furnizarea programelor de formare (luna7-luna17). Vor fi oferite cursuri de formare in competente de comunicare in limbi straine (engleza), in competente informatice si cursuri de instruire/perfectionare in meseria Inspector resurse umane si Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Aceasta activitate cuprinde realizarea de catre Solicitant a demersurilor necesare obtinerii din partea ANC a autorizatiei de desfasurare a cursurilor de formare in competente de comunicare in limba engleza si in meseriile de inspector resurse umane si inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, si de catre Partener a cursului de competente informatice. Solicitantul si partenerul sunt in acest moment furnizori de formare profesionala autorizati, insa nu pentru desfasurarea acestor cursuri. Dupa autorizare va avea loc derularea propriu-zisa a cursurilor de formare profesionala. La finalul cursurilor vor fi organizate examene de evaluare a competentelor dobandite de catre cursanti ca urmare a implementarii cursurilor. Examenele se vor desfasura in conformitate cu regulamentele ANC. Cursurile se vor finaliza cu diploma de absolvire, recunoscuta la nivel national. La aceste cursuri vor participa minim 425 de persoane, directionate, in functie de necesitati, in urma activitatilor de consiliere. Din cele 425 de persoane, minim 180 vor fi someri de lunga durata. In urma examinarii, minim 383 vor fi certificati, din care minim 162 someri de lunga durata.

A3.4 Activitati de consiliere psihologica pentru somerii de lunga durata, in vederea motivarii si consolidarii increderii in sine a acestora (luna6-luna17). Acest serviciu va fi oferit unui numar de minim 100 persoane (in special somerilor de lunga durata, care se confrunta cu dificultati deosebite in ceea ce priveste integrarea pe piata muncii) si consta in evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale si in folosirea de tehnici de crestere a increderii in sine a persoanelor din grupul tinta, in vederea luarii de catre acestea a deciziilor privind propria cariera.