Despre PROIECT

Proiectul “Mai aproape de angajare prin măsuri active de ocupare” se desfăşoară în regiunea S-V Oltenia şi este finanţat de Uniunea Europeană prin programul POSDRU/130/5.1/G/134986. Acesta se adresează şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea capacităţii de ocupare a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin măsuri active de ocupare oferite în cadrul unui centru modern și inovativ. Regiunea Oltenia este una dintre regiunile cu cei mai slabi indicatori ai performanţelor socio-economice. La sfârşitul lunii martie 2013, rata şomajului în SV Oltenia (8,7%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,6%). În teritoriu, cea mai mare pondere a şomerilor a fost deţinută de judeţul Dolj (36,7%), fiind urmat de Olt (18,2%), Mehedinţi (15,6%), Vâlcea (15,3%) şi Gorj (14,2%). Proiectul va viza, în mod special, şomerii din primele 2 cele mai afectate judeţe ale Regiunii. Integrarea profesională a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (care se constituie în grup tintă al prezentului proiect) depinde în mod direct de gradul de satisfacere a unor nevoi cu care aceştia se confruntă în momentul de faţă.

Obiective specifice

1. Asigurarea vizibilităţii proiectului în rândul publicului ţintă şi crearea unei atitudini favorabile în randul acestuia faţă de activităţile proiectului, faţă de muncă şi faţă de formarea profesională continuă, prin implementarea unei game complete de acţiuni de informare şi promovare;
2. Facilitarea integrării grupului ţintă pe piaţa muncii, prin intervenţii integrate de ocupare, informare, consiliere şi/sau orientare profesională;
3. Consolidarea încrederii în sine şi motivarea grupului ţintă în vederea integrării active pe piaţa muncii prin oferirea de servicii de consiliere psihologică;
4. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale grupului ţintă (competenţe cheie, competenţe în ocupaţii cerute de piaţa locală şi regională a muncii), prin furnizarea de cursuri de instruire/ perfecţionare către 425 de persoane, din care 180 şomeri de lungă durată.
5. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului în vederea furnizării a 4 noi cursuri de formare profesională.
6. Asigurarea unei bune reprezentativităţi din punct de vedere economic şi uman la nivelul întregii regiuni prin atragerea în activităţile proiectului a unui număr de 470 persoane, în proporţii aproximativ egale femei şi bărbaţi, atât din mediul rural cat şi din cel urban.

Grupul ţintă al prezentului proiect este constituit din 470 de şomeri din care:

- 125 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
- 45 persoane inactive;
- 300 şomeri;
- 180 şomeri de lungă durată;
- 30 şomeri peste 45 de ani;
- 50 şomeri tineri;
- 35 şomeri de lungă durată tineri;