Obiective specifice

1. Asigurarea vizibilităţii proiectului în rândul publicului ţintă şi crearea unei atitudini favorabile în randul acestuia faţă de activităţile proiectului, faţă de muncă şi faţă de formarea profesională continuă, prin implementarea unei game complete de acţiuni de informare şi promovare;
2. Facilitarea integrării grupului ţintă pe piaţa muncii, prin intervenţii integrate de ocupare, informare, consiliere şi/sau orientare profesională;
3. Consolidarea încrederii în sine şi motivarea grupului ţintă în vederea integrării active pe piaţa muncii prin oferirea de servicii de consiliere psihologică;
4. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale grupului ţintă (competenţe cheie, competenţe în ocupaţii cerute de piaţa locală şi regională a muncii), prin furnizarea de cursuri de instruire/ perfecţionare către 425 de persoane, din care 180 şomeri de lungă durată.
5. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului în vederea furnizării a 4 noi cursuri de formare profesională.
6. Asigurarea unei bune reprezentativităţi din punct de vedere economic şi uman la nivelul întregii regiuni prin atragerea în activităţile proiectului a unui număr de 470 persoane, în proporţii aproximativ egale femei şi bărbaţi, atât din mediul rural cat şi din cel urban.

Grupul ţintă al prezentului proiect este constituit din 470 de şomeri din care:

- 125 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
- 45 persoane inactive;
- 300 şomeri;
- 180 şomeri de lungă durată;
- 30 şomeri peste 45 de ani;
- 50 şomeri tineri;
- 35 şomeri de lungă durată tineri;