Rezultate proiect

Rezultatul general al proiectului cresterea capacitatii de ocupare a somerilor, persoanelor inactive si persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin masuri active de ocupare oferite în cadrul unui centru modern și inovativ.

 A.1. Grafic Gantt, Plan de implementare a proiectului, Rapoarte tehnico-financiare intermediare, Raport final, alte livrabile specifice managementului de proiect. Lista achizitiilor; echipamente si servicii necesare implementarii optime a activitatilor proiectului (papetarie, consumabile, servicii de audit al proiectului si expertiza contabila); acestea vor achizitionate cu respectarea Ordinului privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile benefeciarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776/16.11.2012. Lista completa a achizitiilor realizate in cadrul proiectului este prezentata in cadrul sectiunii Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrari necesare pentru implementarea proiectului. Rezultatele aferente A1, raspund tuturor celor 6 obiective specifice ale proiectului. Aceste rezultate se coreleaza cu toti indicatorii de output si de result ai proiectului.

A.2.1. Identitatea vizuala a proiectului;
Materiale de promovare si informare create si distribuite in randul membrilor grupului tinta, al factorilor de interes pentru domeniul proiectului si al publicului larg: 2000 afise, 2000 pliante, 2000 agende, 2000 mape, 2000 brosuri, 2000 pixuri, 2000 pungi personalizate, 3 roll-up-uri, 1 banner exterior pentru semnalizarea centrului;
1 campanie mobila de informare in minimum 10 localitati din regiune.

A.2.2. 2 conferinte de presa
1 conferinta de lansare, in care se vor prezenta obiectivele si activitatile proiectului si 1 conferinta finala in care vor fi diseminate rezultatele proiectului;

2 comunicate de presa si 2 follow-up-uri ca urmare a realizarii conferintelor de presa. Reactii, articole in presa scrisa si online; imagini din timpul celor doua conferinte; liste participanti.

A.2.3. 1 campanie de promovare online implementata, cuprinzand minimum 20 comunicate de presa online, 20 articole online publicate pe site-uri relevante pentru obiectivele proiectului, 10 bannere online, 1 pagina de Facebook, 1 website al proiectului cu rol de platforma de comunicare intre grupul tinta si experti, cu minimum 300 de accesari lunar.

A.2.4. 1 campanie media; minimum 20 articole publicate in periodice cu audienta relevanta la nivel regional, care vor prezenta metode de crestere a capacitatii de integrare/reintegrare pe piata muncii, exemple de succes in integrarea pe piata muncii din regiune. Rezultatele aferente A2, raspund obiectivelor specifice O1, O6. A.3.1. 470 de persoane care au beneficiat de informare asupra pietei muncii la nivel regional, consiliere profesionala si orientare in cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV, intocmire scrisoare de intentie, etc), din care aproximativ 40% femei: 188; 470 de dosare individuale intocmite. Indicatori de output: Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piata muncii: 470. Indicatori de result: Numar participanti FSE - femei: 188, Numar participanti FSE – grupa de varsta 15 – 24 ani: 100. A.3.2. Minimum 100 de someri (cu accent pe somerii de lunga durata si somerii tineri), persoane inactive si persoane aflate în cautarea unui loc de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia care au beneficiat de mediere pe piata muncii; 100 planuri individuale de mediere intocmite.

A.3.3. 3 programe de formare profesionala autorizate ANC de catre Solicitant (competente de comunicare in limba engleza, inspector resurse umane si inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca) si 1 program de catre Partener; 16 stagii de curs de formare profesionala; 425 de persoane participante la cursurile de formare, din care minim 180 someri de lunga durata (minim 47% femei si 25% tineri); minim 383 diplome de absolvire eliberate, din care minim 162 somerilor de lunga durata; 445 de suporturi de curs;

Indicatori de output:

Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate: 180
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care: femei 90
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care: tineri 45
Numar de participanti la instruire – acces pe piata muncii: 425
Numar de participanti la instruire, someri de lunga durata – acces pe piata muncii:180;

Indicatori de result:

Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati (%) 90%
Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati (%), din care: femei 50%
Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati (%), din care: tineri 25%
Ponderea persoanelor care in termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate si-au gasit un loc de munca (%)- acces pe piata muncii 12%
Numar de participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca in termen de 6 luni - acces pe piata muncii: 52
Numar de participanti la instruire certificati, someri de lunga durata – acces pe piata muncii: 162

A3.4 Minim 100 de persoane (cu accent pe somerii de lunga durata) care au beneficiat de consiliere psihologica. Rezultatele aferente A3, raspund obiectivelor specifice O2, O4, O5.